Trạng Thái Tích Cực & Những Lời Khẳng Định Tích Cực

Sự tích cực giúp hệ miễn dịch phát triển. Trong những thời điểm khó khăn, ta lại càng cần duy trì trạng thái tích cực này.

Có thể thực hiện và duy trì trạng thái trên với Những Lời Khẳng Định Tích Cực, ví dụ như:

Tôi là một sinh thể mang năng lực mạnh mẽ.

Tôi là một sinh thể bình an.

Tôi mang trong mình năng lực suy nghĩ đúng và hành động đúng.

Mọi suy nghĩ và từ ngữ của tôi mang trong đó năng lượng chữa lành, gửi trao sự chúc lành tới mọi linh hồn trên hành tinh này.

Cơ thể tôi khỏe mạnh và hoàn hảo.

Từng tế bào trong tôi được bao trọn trong sự thuần khiết, bình an và tràn đầy sự sống.

Hệ miễn dịch trong tôi luôn ở trạng thái tốt nhất của nó.

Tôi an toàn và được bảo vệ bởi Tình Yêu và Sức Mạnh của Thế Giới này.

Toàn thể thế giới là gia đình tôi.

Tình Yêu và Sức Mạnh của Toàn Thể bảo bọc từng thành viên trong gia đình tôi.

Thế giới nơi tôi sống và gia đình tôi cũng được bảo vệ trong an toàn.

Tình Yêu và Sức Mạnh của Toàn Thể tiến tới từng linh hồn trên hành tinh này.

Mỗi linh hồn trên hành tinh đều dũng cảm, mang năng lực riêng và được bảo vệ an toàn trong Tình Yêu của Toàn Thể.

Thế giới của chúng ta an toàn và được bảo vệ bởi năng lượng của Toàn Thể.

Với rất nhiều chúc lành cùng Ánh Sáng và Tình Yêu!

Nguồn: BK

Thực hiện biên soạn và chuyển ngữ bởi: