Usui:Holy Fire® III Reiki Cơ bản 3.5.2021
Usui:Holy Fire® III Reiki Cơ bản 3.5.2021

Khai giảng: Usui/Holy Fire® III Reiki Cơ bản 3/5/2021

Khoá học với giáo trình chuẩn quốc tế
Khoá học với giáo trình chuẩn quốc tế

❤ Usui/Holy Fire® III Reiki Cơ bản*

Thời gian: Thứ Hai, ngày 3/5/2021

Địa điểm:Reiki Healing Center 174 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Giáo viên trực tiếp: Thuy Nguyen Usui/Holy Fire® III Karuna Reiki® Master Teacher

Thành viên chuyên nghiệp Trung Tâm Đào Tạo Reiki Quốc Tế ICRT

Giáo trình bản quyền và chứng nhận theo hệ thống.*Đồng hành hỗ trợ học viên thực hành, trải nghiệm chữa lành suốt quá trình.

❤ Hỗ trợ kiểm tra, hướng dẫn, tư vấn điều trị chỉnh cột sống và các vấn đề liên quan tới hệ thần kinh cột sống, các triệu chứng ảnh hưởng tới sức khoẻ chưa tìm được nguyên nhân.❤ Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤

Đăng ký: