Cập nhật phiên bản Holy Fire® III Reiki An bình Thế giới dành cho các Holy Fire® III Reiki Master


🙏 Cập nhật phiên bản Holy Fire® III Reiki An bình Thế giới dành cho các Holy Fire® III Reiki Master.
Thời gian: Thứ Tư, ngày 18/5/2022 từ 13h30
Địa điểm: Trung tâm Reiki Quốc Tế Hà Nội HIRC
174 Lạc Long Quân, Tây Hồ
Mời các bạn RKM, có nhu cầu cập nhật, nâng cấp đăng ký tham gia trực tiếp.
Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤