Hành Trình Reiki Tại Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu, Đà Lạt

Phương Nam ngọt ngào.. 💓🕉

Cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ cùng các anh chị em, các đồng đội trên hành trình kết nối Reiki, con đường phát triển cảm nhận thân tâm tại Tp HCM, Vũng Tàu, Đà Lạt.. ❤🙌🕉

Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤❤🕊🍀🕉