Holy Fire® III Karuna Reiki®, Master

Cấp độ nâng cao dành cho người thực hành trị liệu chuyên sâu.
reiki-5

Karuna Reiki® có hai cấp độ và 08 biểu tượng. Mỗi một biểu tượng trong số 08 biểu tượng này có tần số khác biệt và cách giúp cho quá trình chữa lành khác biệt. Có một biểu tượng mang tác dụng giảm đau và chuẩn bị cho chữa lành sâu, một biểu tượng chữa lành sâu, một biểu tượng làm đầy yêu thương trong bản thể của người tiếp nhận, một biểu tượng mang lại an bình, v.v… Có nhiều biểu tượng hơn cũng giống như việc người thợ sửa chữa, lúc đầu chỉ có 03 hay 04 dụng cụ, rồi thì với kỹ năng làm việc qua học hỏi ngày một tốt hơn mà người đó nhận được thêm nhiều dụng cụ hơn, nhờ thế có thể sửa chữa phạm vi vấn đề rộng hơn và sửa chữa nhanh hơn.

Lợi ích khi tham gia khóa học:

  • Học các biểu tượng giúp chữa lành chuyên sâu, đặc biệt phù hợp và cần thiết với nhà chữa lành chuyên nghiệp.
  • Tiếp nhận năng lượng Karuna Reiki®
  • Thực hành Karuna Reiki®
  • Được tư vấn – hỗ trợ về sức khỏe cá nhân trong và sau khóa học
  • Hỗ trợ thực hành sau khóa học
  • Giáo trình tài liệu bản quyền và chứng nhận theo Trung tâm đào tạo Reiki Quốc tế ICRT

Thời gian:

Cấp độ cơ bản: 02 ngày, 9h – 18h30.

Cấp độ Master: 03 ngày, 9h – 18h30.

Lớp học sẽ được tổ chức vào cuối tuần khi có đủ số người đăng ký

Địa điểm: Nội thành Hà Nội

Chi phí: Vui lòng liên hệ để biết mức học phí cập nhật của cấp độ đào tạo này.