Lớp Usui/Holy Fire® III Reiki cơ bản – 01/06/2022

❤ Usui/Holy Fire® III Reiki cơ bản

Thời gian: Thứ Tư, ngày 1/6/2022

Từ 10h00

Địa điểm: Khu đô thị Time City, Hà Nội

Nội dung mở rộng:

Reiki dành cho doanh nghiệp, các cấp quản lý và lãnh đạo công ty.

Giải toả stress, nâng cao hiệu suất trong công việc

Hài hoà các mối quan hệ.

Ứng dụng luật hấp dẫn và tư duy tích cực hiệu quả.

Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤❤