Khai giảng: Usui/Holy Fire® III/Karuna Reiki® Master 4-5-6.5.2021

Reiki Master 6.5.2021
Reiki Master 6.5.2021

?Usui/Holy Fire® III Reiki Master

Ngày 4,5,6/5/2021

Tại 174 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

*Giáo viên trực tiếp: Thuy Nguyen Usui/Holy Fire® III Karuna Reiki® Master Teacher

Thành viên chuyên nghiệp thuộc Trung Tâm Đào Tạo Reiki Quốc Tế ICRTGiáo trình bản quyền và chứng nhận theo hệ thống.

*Đồng hành hỗ trợ học viên thực hành, trải nghiệm chữa lành suốt quá trình.

❤ Khi người thực hành Reiki quyết định học tiếp để trở thành giáo viên Reiki thì đây luôn là điều vui mừng. Quyết định như vậy là khi bạn đã bắt đầu một quá trình tiến triển xa hơn cho kỹ năng người chữa lành của bạn. Đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Sẽ có nhiều chuyển hóa diễn ra nơi bạn và xung quanh bạn. Nếu như có một vài chuyển hóa rất dễ thấy, thì nhiều phần chuyển hóa khác có thể sẽ không nhận thức rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ có lợi ích cho cuộc sống của bạn và những ai xung quanh bạn cũng sẽ hưởng phần lợi lạc tương tự vậy…Tên tiếng Nhật của lớp học này là Shinpiden, có nghĩa dạy về sự huyền bí. Huyền bí đây là huyền bí về chính sự tồn tại của bạn – huyền bí về cuộc sống và nhận thức. Những phẩm chất này là không có giới hạn. Dù ta có trải nghiệm chúng nhiều ra sao thì chúng ta vẫn sẽ luôn thấy là còn nữa, bước tiếp theo, cánh cửa khác nữa, tầng sâu hơn. Và vì thế huyền bí là không bao giờ dừng lại mà tiếp diễn trở nên hấp dẫn, mời gọi hơn khi chúng ta chữa lành sâu hơn và nhận biết phát triển.

Học về biểu tượng cấp độ Master, trải nghiệm kết nối … sẽ đưa bạn tới năng lực chữa lành sâu hơn nữa..Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤