Reiki là gì?

Reiki là gì?

Con đường nhận thức bản thân thông qua phát triển năng lực cảm…
Mình tự khám phá chính bản thân mình, nhận biết những nguồn năng lực tiềm ẩn nội tại, từ đó điều chỉnh sức khoẻ, tình cảm.. phát triển cái biết giúp cuộc sống mở rộng ra nhiều chiều mới..

❤“Cảm ơn nhà giáo, dịch giả Ngô Trung Việt đã tập hợp những tri thức quí giá cho người tìm kiếm thực hành hiệu quả trong thời gian ngắn..
Câu văn trong sáng, đơn giản, dễ hiểu..”

❤ “Chén trà trong hai tay
Chánh niệm dâng tràn đầy,
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây”
Câu thơ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng giúp người thực hành Reiki ghi nhớ trạng thái Hiện Diện trong khi kết nối chữa lành

❤ Khi thực hành Reiki em thấy suy nghĩ chạy qua, làm sao để quay trở về?
– Reiki giúp phát triển năng lực quan sát..