Reiki là gì? Con đường nhận thức bản thân thông qua phát triển năng lực cảm…Mình tự khám phá chính bản thân mình, nhận biết những nguồn năng lực tiềm ẩn nội tại, từ đó điều chỉnh sức khoẻ, tình cảm.. phát triển cái biết giúp cuộc sống mở rộng ra nhiều chiều mới.. ❤“Cảm ơn nhà giáo, dịch giả ...