Lớp Usui/Holy Fire® III Reiki nâng cao ngày 8/4/2022

Tích tắc tích tắc
Đồng hồ quả lắc
Tích tắc đêm ngày
Không phí một giây
Em chăm chỉ học..

Lớp Usui/Holy Fire® III Reiki nâng cao ngày 8/4/2022 hôm nay thật nhiều cảm xúc.
Tất cả đều cùng chạy đua với thời gian
Chàng trai bay từ SG đều đặn mỗi tuần tới HN 4 ngày để chăm sóc cho bạn gái..
Nhóm thực hành Karuna Reiki chuyên sâu hỗ trợ cho các ca bệnh khó vừa kịp cho bạn trải nghiệm một phiên trước khi xe đón đi sân bay..
Một người mẹ tranh thủ học Reiki chữa lành trong lúc chờ các bác sĩ hội ý cho ca phẫu thuật khó..
Một bạn trẻ mong kịp giữ lại ánh sáng cho đôi mắt của mình..
Tất cả từng giây phút đều trở nên ý nghĩa, trọn vẹn đến vô cùng..
Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷི་ཥ་ཛྷེ་བྷེ་ཥ་ཛུ་མ་ཧཱ་བྷེ་ཥ་ཛྷི་རཱ་ཛ་ས་མུཏྤ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha