🕊 Usui / Holy Fire® III Reiki Master trực tiếp
22,23,24/5/2022

🕊 Usui / Holy Fire® III Reiki Master trực tiếp
22,23,24/5/2022🕒9h30-16h30
Lớp học bao gồm năng lượng Holy Fire® III World Peace Reiki được nâng cấp mới, mạnh hơn và hiệu quả hơn đáng kể so với năng lượng Holy Fire® III trước đó. Nó sẽ cho phép bạn dạy các lớp Reiki trực tuyến và trực tiếp cũng như gửi Reiki vì Hòa bình Thế giới một cách hiệu quả hơn.
⛩ 174 Lạc Long Quân, Tây Hồ
🤝 Người hướng dẫn: Thuỷ Nguyễn
Được Thầy William Lee Rand trực tiếp hướng dẫn từ T10/2019

Hotline: 84-91 3570 928
Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤