Sự kết nối là nhu cầu cơ bản quan trọng nhất của con người, thậm chí còn quan trọng hơn cả đồ ăn hay thức uống. Câu chuyện về cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng sự kết nối với người mẹ. Một đứa trẻ không thể nào tồn tại lâu dài nếu bạn tách rời đứa nhỏ với ...