Holy Fire® III World Peace Reiki® Master – Ngày 3,4,5/7/2022

❤ Holy Fire® III World Peace Reiki® Master

Thời gian: Ngày 3,4,5/7/2022

Từ 9h30

Địa điểm: Trung tâm Reiki Quốc Tế Hà Nội(HIRC)

174 Lạc Long Quân, Tây Hồ

“.. Phiên bản mới này của Reiki cung cấp năng lượng chữa lành bất kì lo âu hay sợ hãi nào trong học viên hay người nhận trị liệu bị gây ra bởi các biến cố thay đổi thế giới và cũng sẽ trao quyền cho từng học viên để gửi thẩm quyền về năng lượng Reiki An bình Thế giới tới toàn thể hành tinh và cũng tới những biến cố xác định trong thế giới khi nó được cần..”

Với rất nhiều chúc lành cùng ánh sáng và tình yêu ❤❤